»»امروز یه هایک سخت خواستیم بریم که یکى از بچه ها نکشید و من و اون و یه نفر دیگه زود اومدیم پایین و شد پیک نیک لب آب تا بقیه برن و بیان. با این حال از اونجایى که هوا عالى بود خوش گذشت. جاى شما خالى بعدش هم رفتیم یه بستنى فروشى که تا حالا نرفته بودم! (LISC) . . . #کوه #کوهنوردى #طبیعت #جاده #درخت #آسمون
امروز یه هایک سخت خواستیم بریم که یکى از بچه ها نکشید و من و اون و یه نفر دیگه زود اومدیم پایین و شد پیک نیک لب آب تا بقیه برن و بیان. با این حال از اونجایى که هوا عالى بود خوش گذشت. جاى شما خالى بعدش هم رفتیم یه بستنى فروشى که تا حالا نرفته بودم! (LISC) . . . #کوه #کوهنوردى #طبیعت #جاده #درخت #آسمون ۱۳۹۶/۷/۱۸ ۱:۰۴:۳۵

Project Description

Ardalan.me نوشت:

امروز یه هایک سخت خواستیم بریم که یکى از بچه ها نکشید و من و اون و یه نفر دیگه زود اومدیم پایین و شد پیک نیک لب آب تا بقیه برن و بیان. با این حال از اونجایى که هوا عالى بود خوش گذشت. جاى شما خالى بعدش هم رفتیم یه بستنى فروشى که تا حالا نرفته بودم! (LISC)
.
.
.
#کوه #کوهنوردى #طبیعت #جاده #درخت #آسمون