»»اینم یه عکس دیگه از دریاچه لوییس، که در استان آلبرتا، حدود دو ساعت غرب کلگرى واقع شده.
اینم یه عکس دیگه از دریاچه لوییس، که در استان آلبرتا، حدود دو ساعت غرب کلگرى واقع شده. ۱۳۹۶/۷/۱۸ ۱:۴۱:۵۳

Project Description

Ardalan.me نوشت:

اینم یه عکس دیگه از دریاچه لوییس، که در استان آلبرتا، حدود دو ساعت غرب کلگرى واقع شده.